Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, कपिलवस्तु
अर्जुन प्रसाद पोखरेल
अर्जुन प्रसाद पोखरेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रामेश्वर अर्याल
रामेश्वर अर्याल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रकाश खनाल
प्रकाश खनाल

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)


अर्जुन प्रसाद पोखरेल
अर्जुन प्रसाद पोखरेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रामेश्वर अर्याल
रामेश्वर अर्याल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रकाश खनाल
प्रकाश खनाल

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)