Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क


जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवा, कपिलवस्तु ।

फोन नं.- ०७६-५६०१५९, ०७६-५६०१५८

फ्याक्स नं.-०७६-५६००५१

इमेलः-daokapilvastu@gmail.com