Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहत वितरण सम्बन्धमा

12 महिना अगाडी

2075-12-18कपिलवस्तु जिल्ला शिवराज नगरपालिका वडा नं ६ मा मिति २०७५।१२।८ गतेका दिन आगलागी भइ घरवार विहिन भएका पिडितलाइ प्रति परिवार रु.१०, ०००।- का दरले राहत वितरण गरिएको ।