Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

कोभिड-१९ सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुको अत्यन्त जरुरी सूचना ।