Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु सेवा प्राप्त गर्न सकिने एक्सन
1

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र (वंशज)

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
 • फोटो समेत प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची-१ ।
 • जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र ।
 • बाबु वा वंशज खुल्ने आमा, दाजुभाई मध्येको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
 • हाससालै खिचिएको मुखाकृति एवं दुवै कान देखिने (२.५x३ से.मि. साईजको फोटो)२ प्रति फोटो ।
 • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति सहित सनाखत गर्ने व्यक्तिको उपस्थिति ।
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा माईती तर्फको वंशज खुल्ने अभिभावकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
 • बसाईसरी आएको हकमा बसाई-सराई (आएको र गएको) को प्रमाणपत्र र अन्य जिल्लाबाट यस जिल्लामा बसाईसरी आउनेको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय/ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको अभिलेख ।
 • कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र र कर्मचारी परिचयपत्र । विदेशमा जन्म भएको हकमा सोको प्रमाणपत्र ।
 • प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक देखिएकमा स्थानीय तह तथा प्रहरीको स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

2

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र (वैवाहिक अंगिकृत)

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
 • फोटो समेत प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची-७ फाराम ।
 • पतिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
 • विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र । विदेशी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हकमा त्याग गर्न नेपाल स्थित दुतावासबाट सम्बन्धित देशमा पठाईएको पत्रको बोधार्थ प्रति ।
 • हुलाकबाट पत्र रजिष्ट्री गरी पठाईएको रसिद ।
 • हाससालै खिचिएको मुखाकृति एवं दुवै कान देखिने (२.५x३ से.मि. साईजको फोटो) २ प्रति फोटो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

3

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र (प्रतिलिपी)

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
 • फोटो समेत प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको प्रतिलिपी फाराम ।
 • हाससालै खिचिएको मुखाकृति एवं दुवै कान देखिने (२.५x३ से.मि. साईजको फोटो) २ प्रति फोटो ।
 • कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्र, कर्मचारी परिचय पत्र ।
 
 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

4

नाबालक परिचयपत्र

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
 • फोटो समेत प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • बाबुआमाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
 • जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र ।
 • संरक्षकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
 • हाससालै खिचिएको मुखाकृति एवं दुवै कान देखिने (२.५x३ से.मि. साईजको फोटो) २ प्रति फोटो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

5

राहदानी नयाँ MRP

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
 • राहदानी विभागबाट तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरिएको राहदानी फारम २ प्रति ।
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचयपत्र ।
 • हालसालै खिचेको (35mmx45mm) फोटो ४ प्रति ।
 •  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-01-26 12:31:38

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

Powered By: ProActive Developers