Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति (DCMC) कपिलवस्तुको मिति २०७८।०२।२३ गते बसेको बैठकको निर्णय