Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

मिति २०७८।०२।१६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री चक्र पाणी पाण्डेबाट जारी आदेश ।